Hoe mogen we u helpen?

FILE A CLAIM (OTHER THAN MOTOR VERHICLE INSURANCE)

 

For those who master the Dutch language: you may use the online claim form below if you want to make a claim on your policy, other than motor vehicle insurance.

 

N.B. This web page is (partially) in Dutch, since the English version is not availiable (yet). Please feel free to call us (070 388 8820) if you need assistance.

 

Uw gegevens
Verzekeringsgegevens
Wat is er gebeurd
Wat is beschadigd of verloren gegaan

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van EVR Insurance Voor zover nodig wordt EVR Insurance hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.